Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot

Haluatko työskennellä esi- ja alkuopetusikäisten lasten parissa? Oletko kiinnostunut tunnistamaan esi- ja alkuopetusikäisen lapsen kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavia tekijöitä? Haluatko kehittää vuorovaikutustaitojasi oppilaiden kanssa? Opinnoissamme pääset syventymään muun muassa näihin esi- ja alkuopetuksen teemoihin.

Esi- ja alkuopetuksen perusopinnoissa kehität omaa asiantuntijuuttasi ja perehdyt monimuotoisesti esi- ja alkuopetusikäisen lapsen kehityksen eri osa-alueisiin ja niissä ilmeneviin yksilöllisiin eroihin.

Opinnoissa tutustut muun muassa vuorovaikutusprosesseihin, jotka määrittävät niin oppilaiden kuin opettajien toimintaa ryhmässä. Lisäksi opit ohjaamaan esimerkiksi lapsen luku- ja kirjoitustaidon sekä matemaattisten taitojen kehittymistä. Oppimiasi teoreettisia näkökulmia pääset soveltamaan käytäntöön harjoittelujaksolla, joka on keskeinen osa opintokokonaisuutta.

Voit opiskella joko yksittäisiä opintojaksoja tai suorittaa koko opintokokonaisuuden. Harjoittelujaksoa lukuun ottamatta voit suorittaa kaikki kokonaisuuden kurssit verkkovälitteisesti, mutta huomioithan, että osa kursseista sisältää itsenäisen työskentelyn lisäksi myös reaaliaikaista verkko-opetusta.

Esitietovaatimukset poistuvat! Lv. 2023-24 opintoihin ei ole esitietovaatimuksia. Muutos koskee 1.8. 2023 jälkeen alkavia opintoja.

Esitietovaatimukset Esi- ja alkuopetuksen perusopintoihin lv. 2022-23 : 

Osana luokanopettajan (KM), erityisluokanopettajan (KM), varhaiskasvatuksen opettajan (KK tai KM), varhaiskasvatuksen erityisopettajan (KK tai KM) tai aineenopettajan (mm. FM) opintoja kokonaisuudessaan suoritetut yliopistotason opintokokonaisuudet: 1. perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot TAI 2. varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot. Lisäksi opintoihin voivat osallistua AMK-tutkinnon suorittaneet sosionomit, joilla on varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus.