OEAP1022 Pedagogical Foundation of Pre and Initial Education II (4 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Open University, Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Tämä kurssi on jatkoa kurssille OEAP1021 Esi- ja alkuopetuksen pedagoginen perusta I.

Kurssin keskeisenä sisältönä on I-osan tavoitteiden lisäksi myös seuraavat:

- Lapsilähtöinen pedagogiikka ja eriyttämisen käytännöt

- Kodin ja koulun välinen sekä monialainen yhteistyö

- Monikielisyys- ja monikulttuurisuusosaaminen

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- tunnistaa soveltuvia keinoja hyödyntää lapsikeskeisen pedagogiikan työtapoja sekä erilaisia arvioinnin menetelmiä esiopetuksen ja perusopetuksen luokkien 1-2 opetussuunnitelmien mukaan

- tunnistaa moniammatillisia verkostoja ja niiden toimintatapoja esiopetuksessa ja perusopetuksen luokilla 1-2

- tunnistaa kodin ja koulun erilaisia yhteistyömuotoja

- edistää lapsiryhmän vuorovaikutusta

Description of prerequisites

Osana luokanopettajan, erityisluokanopettajan, varhaiskasvatuksen opettajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan tai aineenopettajan opintoja kokonaisuudessaan suoritetut perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot TAI varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.

Study materials

- Roiha, A. & Polso, J. 2018. Onnistu eriyttämisessä. Jyväskylä: PS-kustannus.

- Salmela-Aro, K. (toim.) 2018. Motivaatio ja oppiminen. Jyväskylä: PS-kustannus.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:
No completion methods