OEASAO Basic Studies in Preschool and Primary Education (25 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
Yes
Application instructions:

OKL:n tarjoamat valinnaiset opintokokonaisuudet päätetään lukuvuosittain, ja ne on suunnattu ensisijaisesti OKL:n luokanopettajaopiskelijoille. Valinnaisten opintojen ryhmän perustamisen edellytys on, että ryhmään tulee riittävästi luokanopettajaopiskelijoita. Mikäli valinnaisten opintojen ryhmissä jää tilaa, voidaan ryhmään ottaa myös toisten laitosten ja tiedekuntien opiskelijoita.


Lisätietoa luokanopettajaopiskelijoille

Lisätietoa JY:n muiden laitosten opiskelijoille

Description

Esi- ja alkuopetuksen perusopinnoissa perehdytään  monimuotoisesti esi- ja alkuopetusikäisen lapsen kehitykseen ja oppimiseen sekä ikäryhmän kanssa toteutettavaan pedagogiikkaan.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
  • tunnistaa ja ottaa huomioon esi- ja alkuopetusikäisen lapsen kehitykseen ja oppimiseen yhteydessä olevat keskeiset tekijät
  • arvioida ja tukea esi- ja alkuopetusikäisten lasten oppimisvalmiuksia, oppimisen etenemistä sekä työskentelytaitoja
  • havainnoida vuorovaikutusta lapsiryhmässä sekä oppilaiden ja opettajan suhteissa sekä edistää vuorovaikutusta oman toimintansa kautta
  • soveltaa lapsilähtöisen pedagogiikan työtapoja esiopetuksessa ja perusopetuksen luokilla 1-2
  • ohjata esi- ja alkuopetusikäisen lapsen luku- ja kirjoitustaidon sekä matemaattisten taitojen kehittymistä
  • hyödyntää ikäryhmään liittyvää tutkimustietoa osana omaa toimintaansa
  • tunnistaa moniammatillisia verkostoja ja niiden toimintatapoja

Description of prerequisites

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen äidinkieltä ja kirjallisuutta käsittävä osuus tai vastaava 

TAI 

Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavien opintojen kielenkehitystä ja äidinkieltä käsittävä osuus tai vastaava

Additional information

Opintokokonaisuuden toteutuksesta päätetään lukuvuosittain laitoksen resurssien ja opintoihin hakevien hakukelpoisten luokanopettajaopiskelijoiden lukumäärän perusteella.

Structure

Select all (25 cr)