MATAKTKOK Thematic Module in Insurance Mathematics (68+ cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics, Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Moduuli sisältää sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymän vakuutusmatemaatikon tutkinnon eli SHV-tutkinnon opintoja. Opintoihin kuuluu todennäköisyysteoriaa, henki- ja vahinkovakuutusmatematiikkaa, rahoitusmatematiikkaa sekä tilastotieteen, taloustieteen ja tietotekniikan opintojaksoja. 

Learning outcomes

Moduulin suorittaneella opiskelijalla on sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymän vakuutusmatemaatikon tutkinnon eli SHV-tutkinnon perusvalmiudet.

Opiskelija tuntee henki- ja vahinkovakuutusten matemaattisten mallien perusteet ja hallitsee niiden taustalla olevan todennäköisyysteorian. Lisäksi tavoitteena on tutustua tilastotieteen ja taloustieteen perusteisiin ja ymmärtää näiden kytkös vakuutusmalleihin.

Description of prerequisites

Moduulin matematiikan kursseille suositellaan esitiedoiksi matematiikan aineopintojen pakollisten kurssien suorittamista tai vastaavia tietoja. Ohjelmointi- ja algoritmiosaaminen ovat hyödyksi. Tarkemmat tiedot opintojaksojen tiedoissa.

Additional information

Moduulin opintojaksot voivat kuulua myös muihin opintokokonaisuuksiin.

Moduulissa on pakollisia ja valinnaisia opintojaksoja. Muiden kuin suositeltujen valinnaisten opintojaksojen valitsemisesta sovitaan opintoneuvojan kanssa.

Vakuutusmatemaatikon työtehtäviin suuntautuvalle suositellaan lisäksi tietotekniikan osaamista, erityisesti opintojaksoja

  • ITKP102 Ohjelmointi 1
  • ITKA2004 Tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet.

Kuvaus SHV-tutkinnon suorittamisesta on Aktuaariyhdistyksen sivuilla.

HUOM. Kurssi MATS3270 Henkivakuutusmatematiikka ei ole vielä lukuvuonna 2021-2022.

Structure

Select all (68+ cr)