TILA141 Statistical Inference 1 (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Tilastollisella päättelyllä tarkoitetaan päätösten ja päätelmien tekemistä datan perusteella epävarmuuden vallitessa. Kurssi keskittyy suurimman uskottavuuden estimointiin, joka on yksi tilastotieteen keskeisistä menetelmistä. Uskottavuuspäättelyn avulla tilastotieteilijä voi lähestyä uusia ongelmia, joihin ei ole olemassa valmiita ratkaisuja.

Learning outcomes

Opiskelija osaa uskottavuuspäättelyn pääperiaatteet. Opiskelija osaa rakentaa uskottavuusfunktion yksinkertaisissa tapauksissa ja estimoida tuntemattomat parametrit suurimman uskottavuuden menetelmällä analyyttisesti tai numeerisesti ohjelmistoa (esimerkiksi R) käyttäen. Opiskelija osaa mallinnuksessa käyttää tilanteeseen sopivaa jakaumaa, kuten normaalijakaumaa, eksponenttijakaumaa, Poisson-jakaumaa tai binomijakaumaa. Opiskelija tuntee skoorifunktion ja Fisherin informaation käsitteen. Opiskelija osaa tutkia tunnuslukujen ja estimaattorien ominaisuuksia, kuten odotusarvo, harha, varianssi ja tyhjentävyys.

Description of prerequisites

Data ja mittaaminen ja Datasta malliksi tai vastaavat tiedot ja Todennäköisyyslaskenta 1 ja 2 sekä Stokastiikan perusteet tai vastaavat tiedot sekä R-kurssi.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tms. tekemisessä sekä harjoitustyöstä suoriutuminen.
Time of teaching:
Period 2
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Kurssin lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tms. tekemisessä sekä harjoitustyöstä suoriutuminen. Opetusohjelmassa on tarkemmat arviointiperusteet.
Language:
Finnish
Study methods:

Harjoitukset, harjoitustyö ja kurssitentti.
Suoritustavat ovat tarkemmin opetusohjelmasssa.

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kurssin lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä. Opetusohjelmassa on tarkemmat arviointiperusteet.
Language:
Finnish
Study methods:

Lopputentti.
Suoritustavat ovat tarkemmin opetusohjelmasssa.

Teaching