MATS3250 Advanced course in risk theory (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

  • Vakuutusmaksujen määräämisestä
  • Maksamatta olevat korvaukset
  • Jälleenvakuutus
  • Vararikkoteoriaa

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee vahinkovakuutusmatematiikan perustiedot ja käsitteistön. Suoritettuaan kurssit MATS280 Riskiteoria sekä MATS3250 Riskiteorian jatkokurssi, opiskelija hallitsee sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymän vakuutusmatemaatikon tutkintoon kuuluvan riskiteorian oppimäärän.

Description of prerequisites

MATS280 Riskiteoria

Study materials

  • Opetusmateriaali verkossa.
  • Daykin, C. D., Pentikäinen, T., Pesonen, M., Practical risk theory for actuaries. Osa I, Chapman & Hall 1994
  • T. Mikosch. Non-Life Insurance Mathematics. Springer 2006.

Completion methods

Method 1

Description:
Verkko-opiskelu, ohjaustapaamiset, lopputentti.
Evaluation criteria:
Arvosana määräytyy lopputentin pistemäärän perusteella. Hyväksyttyyn suoritukseen on saatava vähintään puolet lopputentin maksimipistemäärästä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Study methods:

Verkko-opiskelu, ohjaustapaamiset, lopputentti.

Teaching