MATS3270 Life insurance mathematics (10 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

  • Deterministinen korkoteoria
  • Elinaika ja kuolevuus
  • Henkivakuutusten hinnoittelu
  • Vastuuvelan määrääminen
  • Monitilaiset mallit henkivakuutuksessa

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee henkivakuutusmatematiikan perustiedot ja käsitteistön SHV-tutkinnon vaatimusten mukaisesti.

Description of prerequisites

MATS260 Todennäköisyysteoria 1

Study materials

  • Opetusmateriaali verkossa
  • Alvarez, L. ja Koskinen, L., Rahoituksen teoriaa ja sovelluksia aktuaareille. Vakuutusvalvontavirasto, 2007.
  • Dickson, D., Hardy, M. and Waters, H., Actuarial mathematics for life contingent risks, Cambridge University Press, 2009.
  • Gerber, H., Life Insurance Mathematics, third edition, Springer, 1997.
  • Pesonen, M., Soininen, P. ja Tuominen, T., Henkivakuutusmatematiikka, Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy, 2014.

Completion methods

Method 1

Description:
Verkko-opiskelu, ohjaustapaamiset, lopputentti.
Evaluation criteria:
Arvosana määräytyy lopputentin pistemäärän perusteella. Hyväksyttyyn suoritukseen on saatava vähintään puolet lopputentin maksimipistemäärästä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (10 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching