LIIHYVKOK_YHTEISTYÖ Expertise in physical activity and wellbeing (for partner institutions) (15 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
Yes
Application instructions:

Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa. Ilmoittaudu opintoihin oppilaitoksestasi saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Tweet text

Opintokokonaisuuden minimilaajuus on 15 opintopistettä.

Description

Opintokokonaisuus on suunnattu yhteistyöoppilaitoksille ja se on laadittu yhteistoteutusmalliin, jota pilotoidaan lukuvuonna 2023-2024.

Kokonaisuus sopii liikunta-, terveys- ja hyvinvointialalla työskenteleville, jotka haluavat täydentää ja päivittää aiempaa osaamistaan sekä kaikille muille alasta tai omasta hyvinvoinnistaan kiinnostuneille.

Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen yhteistyöoppilaitosten yhteistoteutusmalli koostuu seuraavista opintojaksoista:

  • LTKY4005 Orientaatio liikunta- ja hyvinvointiosaamiseen (2 op) ​
  • LTKY4001 Kehosta mitattava hyvinvointitieto (2 op) ​
  • LTKY4004 Kehosta mitattavan hyvinvointitiedon analyysi ja tulkinta (3 op) ​
  • LPSP1004 Liikuntapsykologian perusteet (5 op) ​
  • LTKH1001 Hyvinvointivalmennus elintapamuutoksen tukemisessa (2 op) ​
  • LTKY4003 Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen kehittyminen (1 op)

Learning outcomes

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa liikunta-, terveys ja hyvinvointialan monialaisen ja monitaitoisen luonteen sekä omia kehittymistarpeitaan alalla
  • osaa tunnistaa erilaisia näkökulmia liikuntaan ja hyvinvointiin sekä näiden edistämiseen
  • ymmärtää tavanomaisimpien hyvinvointimuuttujia, niiden mittausperiaatteita ja tulosten tulkintaa sekä osaa soveltaa niitä omassa toiminnassaan
  • osaa arvioida ja kehittää omia työelämätaitojaan kuten yhteistyö-, vuorovaikutus-, viestintä-, arviointi-, organisointi- ja digitaitoja

Structure

Select all (15 cr)