LTKH1001 Wellness coaching: promoting health behavior changes (2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Open University, Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Syvennä osaamistasi terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän käyttäytymisen muutoksen ohjaamisessa ja tukemisessa psykologisen joustavuuden kautta.

Description

Sisältö

Hyväksymis- ja omistautumisterapia sekä arvo- ja hyväksyntäpohjainen lähestymistapa valmennuksessa.
Psykologisen joustavuuden taidot: motivaatio- ja estetyöskentely pysyvän muutoksen tukemisessa
Valmennusprosessin eteneminen
Valmennusprosessin arviointi
Valmentajan rooli ja etiikka

Suoritustavat 

EduFutura

Seminaarit ja harjoitukset 32 t. Osallistuminen seminaareihin (mahdollisuus etänä), harjoitustehtävien tekeminen ja kurssitehtävien suorittaminen, valmennusharjoittelu.

Avoin yliopisto

Itsenäinen työskentely Moodle-oppimisympäristössä, valmennusharjoittelu


Arviointiperusteet 

EduFutura

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista, vuorovaikutteista ja eettisesti muut huomioivaa osallistumista seminaareihin ja harjoituksiin. Seminaareissa ja Moodle-oppimisympäristössä esiteltyjen tehtävien palauttamista hyväksytysti sekä valmennusharjoittelun toteuttamista, sen esitystä seminaarissa ja palauttamista dia- esityksenä. 

Avoin yliopisto

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää Moodle-oppimisympäristössä esiteltyjen tehtävien palauttamista hyväksytysti ja verkkokeskusteluun osallistumista sekä valmennusharjoittelun toteuttamista ja sen esittelyä dia- ja äänitallenteena. 

Learning outcomes

Vahvistaa hyvinvointialalla, valmennus-, opetus- ja kasvatustehtävissä toimivan ammattilaisen osaamista tukea ihmisen hyvinvointia lisäävää käyttäytymisen muutosta.


Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • Ymmärtää hyväksymis- ja omistautumisterapian mallin sekä arvo- ja hyväksyntäpohjaisen lähestymistavan teoreettiset näkökulmat käyttäytymisen muutoksen tukemisessa.
  • Osaa ohjata käyttäytymisen muutosta tukevia psykologisen joustavuuden taitoja.
  • Osaa tukea ihmisiä yksilöllisesti hyvinvointikäyttäytymisen muutoksessa.
  • Ymmärtää muutosvalmennukseen liittyvän etiikan ja oman ammattinsa rajat, vastuut ja velvollisuudet.

Description of prerequisites

Tämä opintojakso kuuluu osana Hyvinvointiosaamisen ja -valmennuksen moduuliin. Moduuli on suunnattu Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan 3.-5. ja JAMK:n hyvinvointiyksikön 2.-4. vuoden opiskelijoille. Edeltävänä osaamisena opiskelijalla tulee olla perusopinnot tai vastaava osaaminen terveyden edistämisestä sekä vuorovaikutuksellisesta ohjaamisesta.


Avoimen yliopiston toteutukselle kurssilla ei ole esitietovaatimuksia. 

Study materials

Oppimateriaali esitellään Moodle-oppimisympäristössä


Oheiskirjallisuus:

Harris, R. (2019). ACT made simple: An easy-to-read primer on acceptance and commitment therapy (Second edition.). New Harbinger Publications, Inc.

Hayes, S. C. (2012). Acceptance and commitment therapy: The process and practice of mindful change (2nd ed.). New York: Guilford Press.

Kangasniemi, A.M. Lappalainen, R., Kankaanpää, A. Tolvanen A. & Tammelin, T. (2015).
Towards a physically more active lifestyle based on one ́s own values: the results of a randomized controlled trial among physically inactive adults. BMC Public Health, 15:260. DOI: 10.1186/s12889-015-1604-x

Kangasniemi, A. & Kauravaara, K. 2016.
Kohti muutosta – Arvo- ja hyväksyntäpohjainen lähestymistapa liikunnan ja terveyden edistämisessä. 2. Painos. Liikunta- ja hyvinvointiakatemia oy. Vantaa. ISBN:9789526848808.

Kangasniemi, A. (2015). The mindfulness, acceptance and commitment approach to encouraging a physically more active lifestyle. LIKES - Research Center for Sport and Health Sciences 2015. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja, ISSN 0357-2498; 305.

Lappalainen, R. (2010). Painon ja mielen psykologiaa: Hyväksymis- ja omistautumisterapia & kognitiivinen käyttäytymisterapia painonhallinnassa : ohjaajan opas. Tampere: Suomen käyttäytymistieteellinen tutkimuslaitos.

Pietikäinen, A. (2016). Joustava mieli. Duodecim.

Pietikäinen, A. (2019). Kohti arvoistasi: suuntaa mielekkäisiin muutoksiin. Duodecim.

Stoddard, J. & Afari, N. (2014). The big book of ACT metaphors: a practitioner's guide to experiential exercises and metaphors in acceptance and commitment therapy. E-kirja. New Harbinger Publications.

Completion methods

Method 1

Description:
Tämä suoritustapa on suunnattu Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan 3.-5. ja JAMK:n hyvinvointiyksikön 2.-4. vuoden opiskelijoille
Select all marked parts

Method 2

Description:
Tämä suoritustapa on suunnattu avoimen yliopiston opiskelijoille
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista, vuorovaikutteista ja eettisesti muut huomioivaa osallistumista seminaareihin ja harjoituksiin. Seminaareissa ja Moodle-oppimisympäristössä esiteltyjen tehtävien palauttamista hyväksytysti sekä valmennusharjoittelun toteuttamista, sen esitystä seminaarissa ja palauttamista dia- esityksenä.
Language:
Finnish
Study methods:

Seminaarit ja harjoitukset 32 t. Osallistuminen seminaareihin (mahdollisuus etänä), harjoitustehtävien tekeminen ja kurssitehtävien suorittaminen, valmennusharjoittelu

Study materials:

Oppimateriaali esitellään Moodle-oppimisympäristössä

No published teaching
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää Moodle-oppimisympäristössä esiteltyjen tehtävien palauttamista hyväksytysti ja verkkokeskusteluun osallistumista sekä valmennusharjoittelun toteuttamista ja sen esittelyä dia- ja äänitallenteena.
Language:
Finnish
Study methods:

Itsenäinen työskentely Moodle-oppimisympäristössä, valmennusharjoittelu

Study materials:

Oppimateriaali esitellään Moodle-oppimisympäristössä

No published teaching