LTKY4003 Development of expertise in physical activity and wellbeing (1 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Open University, Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Vedä yhteen Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen opintokokonaisuuden opintojaksoilla opittu ja reflektoi oppimaasi yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa.

Description

Yksilöllisten valintojen pohjalta muodostunut tieto liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä muodostaa pohjan opintojakson arviointi- ja reflektiotehtäville

Oman osaamisen arviointi ja kehittäminen  

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • arvioida liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä valitsemiensa opintojen pohjalta
  • arvioida opitun soveltamismahdollisuuksia työelämässä tai muussa yhteydessä
  • reflektoida oman osaamisen kehittymistä
  • tunnistaa tulevaisuuden jatkuvan oppimisen oppimistarpeita 

Additional information

Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen kehittyminen suoritetaan opintokokonaisuuden viimeisenä opintojaksona ja se on pakollinen kaikille Liikunta ja hyvinvointiosaaminen -opintokokonaisuuden suorittaville.   

Description of prerequisites

Orientaatio liikunta- ja hyvinvointiosaamiseen, Kehosta mitattava hyvinvointitieto, Hyvinvointivalmennus elintapamuutoksen tukemisessa ja lisäksi valinnaisia opintoja vähintään yhdeksän opintopistettä siten, että opintokokonaisuuden minimilaajuus täyttyy.

Completion methods

Method 1

Description:
Itsenäinen opiskelu Moodle-oppimisympäristössä
Evaluation criteria:
Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää verkkokeskusteluun osallistumista ja hyväksyttyä lopputehtävää. Hyväksytyn suorituksen kriteerit on esitetty tarkemmin opintojakson Moodle-sivustolla.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (1 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching