LTKY4004 Analysis and interpretation of human wellbeing data (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Open University, Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Mitä ilmiöitä yleisimmät mittarit meistä todellisuudessa mittaavat ja mitkä fysiologiset ja biomekaaniset tekijät vaikuttavat näiden ilmiöiden taustalla?

Description

Itsensä mittaaminen ja mitatun hyvinvointitiedon käsittely on arkipäiväistynyt puettavien laitteiden yleistyttyä. Tällä opintojaksolla kerrotaan kehosta mitatun hyvinvointitiedon taustalla olevista fysiologisista ja biomekaanisista ilmiöistä, esitellään mitatun tiedon analyysin pääperiaatteita, ja annetaan käytännön vinkkejä mittaustulosten tarkasteluun ja hyödyntämiseen liikunnan ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Hyvinvointitietoa, sen mittaamista ja käytäntöön soveltamista tarkastellaan tällä jaksolla aihekokonaisuuksina, kuten sydän ja verenkiertoelimistö ja hengityselimistö, hermo-lihasjärjestelmä, kehon liike ja energiankulutus. Lisäksi esitellään tulevaisuuden mittausmenetelmiä, jotka tarjoavat mahdollisuuksia uusiin tai entistä tarkempiin hyvinvointitietoihin. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • tunnistaa, millaista mittaustietoa kehosta voi kerätä hyvinvoinnin ja suorituskyvyn edistämiseksi
  • kuvata sydän ja verenkiertoelimistön, hengityselimistön, hermolihasjärjestelmän, kehon liikkeen ja energiankulutuksen mittausperiaatteita, mittaustarkkuutta ja virhelähteitä
  • nimetä ja määritellä kehosta mitattavia ja niistä laskemalla johdettuja muuttujia
  • analysoida ja tulkita kehosta mitattua hyvinvointitietoa
  • soveltaa kehosta saatavaa mittaustietoa fyysisen kunnon, fyysisen aktiivisuuden, harjoittelun, suoritustekniikan, kuormittumisen ja palautumisen seurantaan 

Additional information

Opintojakso on suoritettavissa Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa. Ilmoittautuminen Korppi-ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Lisätietoja Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen opintokokonaisuuden opinto-oppaasta: https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/moduuli/liihyvavoinjyu/

Description of prerequisites

LTKY4001 Kehosta mitattava hyvinvointitieto 

Completion methods

Method 1

Description:
Itsenäinen opiskelu Moodle -oppimisympäristössä, osiokohtaisten monivalintatenttien tekeminen ja oppimistehtävien tekeminen. Opintojakso on suoritettavissa Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa. Ilmoittautuminen Korppi-ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Lisätietoja Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen opintokokonaisuuden opinto-oppaasta: https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/moduuli/liihyvavoinjyu/
Evaluation criteria:
Hyväksytysti suoritetut verkkotentit, oppimistehtävä 100 %
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching