HTKPEL Study Module in Game Research and Game Design (25 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Tweet text

Monitieteinen kokonaisuus yhdistää teoriaa ja käytäntöä ja antaa valmiuksia pelien ja muiden digitaalisten sisältöjen ja palvelujen suunnitteluun ja analyysiin.

Description

Opintokokonaisuus perehdyttää digitaalisten pelien tutkimuksen ja pelisuunnittelun monitieteiseen ja monialaiseen kenttään. Teoriaa ja käytäntöä yhdistävissä opinnoissa keskiössä on sekä pelien ominaispiirteiden ja erityislaadun ymmärtäminen että ymmärrys siitä, miten ne sijoittuvat osaksi suurempaa mediakulttuurin ja teknologian kenttää. Peleihin liittyvät ilmiöt nähdään myös yhteydessä suurempiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin, kuten pelillistymiseen. Opintokokonaisuus antaa valmiuksia työskennellä muun muassa pelisuunnittelun, pelikehityksen ja mediakasvatuksen tehtävissä.

Learning outcomes

Suoritettuaan opintokokonaisuuden opiskelija tuntee pelitutkimuksen keskeisten suuntausten pääpiirteet ja käsitteistön. Opiskelija tuntee keskeiset digitaalisten pelien tyylilajit ja niiden tärkeimmät edustajat sekä tuntee digitaalisten pelien historiaa. Opiskelija tuntee pelisuunnittelun keskeiset osa-alueet ja pelinkehityksen prosessin. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa pelien tai tai muiden palvelujen tai ympäristöjen suunnittelussa, tulkinnassa ja arvioinnissa. 

Structure

Select all (25+ cr)