NKTA1013 Music and sound in gameplay (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Kurssilla tutustutaan psykologisiin ja kulttuurisiin näkökulmiin musiikin ja äänen tarkastelemiseksi osana pelikokemusta

Description

Kurssilla tutustutaan psykologisiin ja kulttuurisiin näkökulmiin musiikin ja äänen tarkastelemiseksi osana pelikokemusta.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee pelimusiikin ja -äänen historiaa

  • tunnistaa äänien ja musiikin rooleja pelien vuorovaikutuksessa ja kerronnassa

  • hallitsee käsiteltyjen teorioiden ydinasiat ja osaa soveltaa niitä äänien ja musiikin kokemisen ja merkitysten tarkasteluun pelaamisen tai pelisuunnittelun kontekstissa

  • osaa muotoilla aiheen tutkimiseen soveltuvia tutkimuskysymyksiä

Literature

  • Collins: Playing with Sound, A Theory of Interacting with Sound and Music in Video Games. 2013.
  • Grimshaw & Garner: Sonic Virtuality: Sound as Emergent Perception. 2015.
  • Summers: Understanding Video Game Music. 2016.

Completion methods

Method 1

Description:
Järjestetään vuorovuosin opintojakson NKTA1011 kanssa. Luennoidaan lukuvuosina 2020-2021 ja 2022-2023. HUOM! Ei opetusta syksyllä 2022.
Time of teaching:
Period 1
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, annetut tehtävät ja luentopäiväkirja.
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot, tehtävät, luentopäiväkirja

No published teaching