NKTA1001 Periods and genres of games (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Pelien tuntemus on pelien yleisimpiin lajityyppeihin ja pelien historiaan tutustuttava kurssi, joka suoritetaan pelilukupiirinä.

Description

Yleisimpien digitaalisten pelien lajityyppien tuntemus. Perehtyminen keskeisimpiin digitaalisten pelien klassikoihin ja pelien kulttuuriseen historiaan. 

Learning outcomes

Opiskelija tuntee keskeisinä pidettyjä klassikoita, pystyy soveltamaan oppimiaan taitoja niiden tulkinnassa ja osaa tulkita teoksia historiallisessa ja kulttuurisessa kontekstissaan. 

Recommended prerequisites

Study materials

Opettajan ilmoittama oppimateriaali

Literature

  • Montfort & Bogost: Racing the Beam: The Atari 2600 Platform. 2009.
  • Saarikoski & Suominen: ”Pelinautintoja, ohjelmointiharrastusta ja liiketoimintaa: Tietokoneharrastuksen ja peliteollisuuden suhde Suomessa toisen maailmansodan jälkeen”. Pelitutkimuksen vuosikirja 2009. http://www.pelitutkimus.fi/wp-content/uploads/2009/08/ptvk2009-02.pdf
  • Wolf: “The Video Game Industry Crash of 1977”. Before the Crash: Early Video Game History. 2012.

Completion methods

Method 1

Time of teaching:
Period 3, Period 4
Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Oppimispäiväkirja
Language:
English, Finnish
No published teaching