NKTA1000 Introduction to game studies (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Opintojakso on pelitutkimuksen monitieteinen johdantokurssi. Suositellaan pelitutkimuksen ja pelisuunnittelun opintokokonaisuuden ensimmäiseksi kurssiksi.

Description

Opintojakso perehdyttää pelitutkimuksen perusteisiin ja antaa pohjan pelien ja pelaamisen ymmärtämiselle osana nykykulttuuria. Opintojaksolla käsitellään pelejä, pelaajia ja pelaamista usean eri tieteenalan näkökulmasta monitieteisyyttä korostaen. Opintojakson sisällöt luovat pohjan pelisuunnitteluun perehtymiselle.

Learning outcomes

Opiskelija

  • ymmärtää pelejä rakenteen, suunnittelun, pelitapojen, peliyhteisöjen ja pelikulttuurien näkökulmista

  • ymmärtää pelit ja pelaamisen monitieteisen tutkimuksen kohteena

  • tuntee peleihin liittyvät keskeiset käsitteet

  • osaa etsiä ja hahmottaa pelitutkimuksessa käytyä ajankohtaista keskustelua

Literature

  • Mäyrä, Introduction to Game Studies: Games in Culture. 2008.
  • Juul, Half-Real: Video Games between Real Rules and Fictional Worlds. 2006.
  • Salen & Zimmermann: Rules of Play: Game Design Fundamentals. 2003.
  • Wolf & Perron (eds): The Routledge Companion to Video Game Studies. 2016.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Tarkat arviointiperusteet ilmoitetaan opintojakson alkaessa.
Time of teaching:
Period 1
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot, tehtävät

Teaching