TTIAINERI-JYUAVOIN Intermediate Studies in Health Sciences as Optional Studies (36 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Tämä kokonaisuus on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Learning outcomes

Tavoitteet voivat vaihdella sen mukaan mitä valinnaisia opintojaksoja opiskelija valitsee. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

  • osaa arvioida liikunnan hyötyjä ja riskejä eri sukupuoli- ja ikäryhmissä ja terveydentilaltaan erilaisissa ryhmissä
  • osaa arvioida liikunnan ja kuntoutuksen merkityksiä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan kannalta
  • osaa soveltaa terveyteen liittyvän viestinnän periaatteita omassa toiminnassaan
  • osaa suunnitella ja arvioida terveysohjelmia ja laatia projektisuunnitelman
  • osaa soveltaa terveystieteisiin liittyvän tutkimus- ja virkamiesetiikan perusteita ja tunnistaa eri tilanteissa esiintyviä eettisiä näkökohtia
  • osaa argumentoida omat näkökantansa suullisesti ja kirjallisesti ja ottaa huomioon muiden esittämiä argumentteja
  • osaa arvioida terveystieteellisen tutkimustiedon luotettavuutta ja laatia kirjallisen tutkielman omalta tieteenalaltaan systemaattisen kirjallisuuskatsauksen perusperiaatteita noudattaen

Description of prerequisites

Terveystieteiden perusopinnot

Structure

Select all (36–40 cr)