TILSYVERI Advanced Studies in Statistics as Optional Studies (60+ cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Tilastotieteen syventävät opinnot valinnaisina opintoina sisältävät sekä teoreettisia opintoja että tilastotieteen sovelluksia.

Learning outcomes

Tilastotieteen syventävät opinnot valinnaisina opintoina suorittanut opiskelija

 • osaa nimetä perusmenetelmien lisäksi joukon muita tärkeitä tilastollisia malleja ja menetelmiä
 • osaa perustellusti valita sopivia malleja tietyn ongelman ratkaisemiseksi
 • osaa raportoida monimutkaistenkin tilastollisten mallien tulokset
 • on kiinnostunut kvantitatiivisista menetelmistä ja on halukas kehittämään taitojaan edelleen.
 • kykenee seuraamaan tilastotieteen kehitystä alan kausijulkaisujen avulla ja omaksumaan tietoa tilastotieteen uusista kehittelyistä
 • osaa muotoilla ja ratkaista tilastollisia ongelmia yhteistyössä sovellusalan asiantuntijan kanssa
 • osaa perustella kvantitatiivisista aineistoista tehtävien johtopäätösten ja tärkeyden yhteiskunnassa ja tieteessä
 • osaa perustella ja kertoa vakuuttavasti johtopäätöksiin liittyvän epävarmuuden
 • tietää yksilön tietosuojan vaatimukset ja rehellisyyden tärkeyden tilastollisten johtopäätösten tekemisessä
 • toimii yksilön tietosuojan ja rehellisyyden edellyttämällä tavalla tilastollisten johtopäätösten teossa
 • asennoituu vakavasti eettisiin kysymyksiin

Description of prerequisites

Tilastotieteen perus- ja aineopintokokonaisuus tai vastaavat tiedot

Structure

Select all (49+ cr)