TERSYV Advanced Studies in Health Promotion and Health Education (65 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
Yes

Description

-

Learning outcomes

Terveyskasvatuksen syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija:
• tuntee erilaisia terveyden edistämistä ohjaavia lakeja, suosituksia ja eettisiä periaatteita sekä tunnistaa erilaisten toimintaympäristöjen erityispiirteitä
• osaa kriittisesti arvioida terveyden ja terveyskäyttäytymisen muutosta selittäviä teorioita ja malleja sekä soveltaa niitä erilaisissa interventioissa
• hallitsee terveyden edistämistutkimuksen erityispiirteet
• tunnistaa erilaisia terveyden edistämisen työtehtävämahdollisuuksia sekä alan asiantuntijoita työllistäviä organisaatioita julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla
• osaa soveltaa terveyden edistämisen osaamista asiantuntijatehtävissä ja omaa erityisosaamista valitulta terveyden edistämisen osa-alueelta

Structure

Select all (65+ cr)