TERS1006 Core Competences in Health Promotion (3 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Terveyden edistämisen kokonaisuus

Terveyden edistämisen ammatilliset kompetenssit
Systemaattinen ja näyttöön perustuva terveyden edistäminen

Suoritustavat

Kirjallisuuden suorittaminen oppimistehtävänä

Arviointiperusteet

Kirjallinen tehtävä 100%

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

  • osaa syvällisesti jäsentää terveyden edistämisen kokonaisuutta ja ydinosaamisen alueita
  • osaa tarkastella kriittisesti terveyden edistämisen ja terveyskasvatuksen lähestymistapoja, menetelmiä ja kehityssuuntia
  • tietää, millaista osaamista erilaisissa tehtävissä ja erilaisissa toimintaympäristöissä työskenteleviltä terveyden edistämisen asiantuntijoilta odotetaan

Additional information

Huom. Myös Esitiedot-kohdassa mainittujen opintojaksojen vanhat versiot soveltuvat suositelluiksi esitiedoiksi (KTEP011, KTEP012, KTEA010, KTEA008/TTIA1001).

Study materials

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching