TERKOKSYB Study Module in Special Perspectives on Health Promotion and Health Education, option B (16 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Terveyden edistämisen ja terveyskasvatuksen erityispiirteet -moduulissa perehdytään monipuolisesti terveyden edistämisen erilaisiin teoreettisiin lähestymistapoihin ja käytännön toimiin yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasoilla sekä tarkastellaan kriittisesti terveyden edistämisen toteutumista ja vaikuttavuutta erilaisissa toimintaympäristöissä.

Learning outcomes

Opintomoduulin suoritettuaan opiskelija

  • osaa kriittisesti tarkastella terveyden edistämisen ja terveyskasvatuksen lähestymistapoja, toimintaympäristöjä, teorioita, menetelmiä ja kehityssuuntia
  • tunnistaa perusteet terveyden edistämisen suunnitteluun, johtamiseen, arviointiin, mittaamiseen ja seurantaan sekä osaa monipuolisesti arvioida terveyden edistämisen päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä ja niiden toteutumista käytännössä
  • osaa kriittisesti arvioida terveyden edistämisen viestintä- ja vaikuttamiskampanjoiden sekä toimintaympäristölähtöisen terveyden edistämisen mahdollisuuksia, rajoitteita ja vaikuttavuutta
  • tuntee digitaalisen terveyden edistämisen teoreettisia perusteita sekä digitaalisten työkalujen ja strategioiden käyttöä terveyden edistämisessä

Description of prerequisites

TTIA1002 Terveyskäyttäytymisen muutosinterventioiden suunnittelu -opintojakso tulee olla suoritettuna

Additional information

Moduuli on suunnattu opiskelijoille, joilla on aiempia opintoja alalta (esim. terveystieteiden kandidaattiopinnot suorittanut opiskelija, jolla jokin muu opintosuunta kuin terveyskasvatus). Mikäli opintojaksoille on halukkaita osallistujia enemmän kuin voidaan ottaa mukaan, on etuoikeus osallistumiseen niillä opiskelijoilla, joiden opetussuunnitelmassa ko. opintojakso on pakollisena osana.

Moduulivaihtoehto B on tarkoitettu niille, jotka ovat jo aikaisemmin suorittaneet opintojakson TTIA1002 Terveyskäyttäytymisen muutosinterventioiden suunnittelu (tai vastaavan entisen opintojakson KTEA010 Suunnittelu ja arviointi terveystieteissä). 

Structure

Select all (16 cr)