PSYAINERI-JYUAVOIN Intermediate Studies in Psychology as Optional Studies (35 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Open University, Kokkola University Consortium Chydenius - Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Sivuaineopiskelijoiden aineopintokokonaisuus on laajuudeltaan 35 op. Pakollisina suoritetaan opintojaksot PSYA110–PSYA151, yhteensä 25 op. Lisäksi valitaan opintojaksoista PSYA170, PSYA180, PSYA1901 yhteensä 10 opintopistettä.

Tämä kokonaisuus on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa ja Chydeniuksen yliopistokeskuksen avoimessa yliopistossa.

Learning outcomes

Aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on aiempaa perusteellisemmat tiedot psykologian keskeisistä osa-alueista erityisesti ajankohtaisen tutkimuksen ja tutkimusmenetelmien näkökulmasta. Opiskelijalla on täydentävää tietoa yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksesta ja kehityksen konteksteista, käyttäytymiseen vaikuttavista biologisista järjestelmistä ja toiminnan häiriöiden vaikutuksesta käyttäytymiseen, persoonallisuuden käsitteiden välisistä yhtäläisyyksistä ja eroista, psyykkisiin häiriöihin liittyvistä keskeisistä oireista ja häiriöiden hoidosta, työ- ja organisaatiopsykologian peruskysymyksistä sekä muista psykologisista erityiskysymyksistä.

Description of prerequisites

Psykologian perusopinnot

Structure

Select all (35 cr)