MLMPERLUY Fundamentals in Science (25 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Biological and Environmental Science
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
No

Description

Opintokokonaisuus, joka sisältää matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tarjoamia perus- ja aineopintotasoisia opintojaksoja (ei kuitenkaan oman tutkinto-ohjelman pakollisia opintojaksoja). Kokonaisuuteen voi sisältyä myös informaatioteknologian tiedekunnan ja kauppakorkeakoulun tarjoamia tai muissa yliopistoissa suoritettuja opintoja.

Learning outcomes

Luonnontieteiden perusteet ja menetelmät -opintokokonaisuus suoritettuaan opiskelija:

  • osaa kuvailla ja selittää kemian alan keskeiset käsitteet.
  • osaa kuvailla ja selittää tilastotieteiden keskeiset käsitteet ja ymmärtää kuinka käyttää tilastotieteiden menetelmät.
  • ymmärtää luonnontieteiden perusteet ja menetelmät ja niiden tarkoitus biologeille.

Additional information

Luonnontieteiden perusteet ja menetelmät 25 op sisältyy opintokonaisuutena kandidaatin tutkintoon. Opiskelijat, jotka suorittavat valinnaisena opintokokonaisuutena kemian tai tilastotieteen perusopinnot, voivat:
a. korvata kemian tai tilastotieteen perusopintoihin sisältyviä opintojaksoja luonnontieteiden perusopinnot ja menetelmät -kokonaisuudessa siihen suositelluilla valinnaisilla opinnoilla, tai
b. korvata luonnontieteiden perusteet ja menetelmät -kokonaisuuden kemian tai tilastotieteen perusopintokokonaisuudella ja sisällyttää sen muut pakolliset menetelmäopintojaksot valinnaisiin opintoihin.

Sama opintojakso voi olla vaatimuksena useammassa opintokokonaisuudessa. Opintojakso voidaan kuitenkin käyttää vain yhteen opintokokonaisuuteen ja muissa opintokokonaisuuksissa se on korvattava jollain soveltuvalla opintojaksolla.

Structure

Select all (25+ cr)