MATY010 Preliminary Course in Mathematics (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Equations and inequalities; analytic geometry; vectors; functions of one real variable; derivative and integral

Learning outcomes

Opintojakson tavoitteena on tutustua lukion pitkän matematiikan niihin oppisisältöihin, joiden osaamista matematiikan perusopintojen alkuvaiheessa tarvitaan. Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija
 • pystyy lukemaan matemaattisia tehtävänantoja
 • hallitsee peruslaskutoimitukset ja osaa käsitellä lausekkeita
 • osaa ratkaista ensimmäisen ja toisen asteen polynomiyhtälön ja -epäyhtälön
 • tunnistaa alkeisfunktioita ja osaa ratkaista alkeisfunktioihin liittyviä yhtälöitä ja epäyhtälöitä sekä analyyttisesti että graafisesti
 • kykenee arvioimaan saadun vastauksen oikeellisuutta
 • tunnistaa suoran ja ympyrän yhtälön
 • osaa laskea alkeisfunktion derivaatan derivointisääntöjen avulla sekä tuntee derivaatan käyttötapoja sovelluksissa
 • on tutustunut integrointiin ja integraalin sovelluksiin
 • on tutustunut vektorin käsitteeseen koordinaatistossa
 • on tutustunut loogisiin merkintöihin ja logiikan alkeisiin
 • pystyy seuraamaan yksinkertaista matemaattista todistusta
 • osaa esittää yksinkertaisen matemaattisen ratkaisun kirjallisesti ja suullisesti.

Description of prerequisites

(Finnish) Short curriculum of high school mathematics or equivalent knowledge

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Homework and course exam.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Final exam.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

40 h lectures (in Finnish), 10 sets of homework

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching