MATSYVEOP Advanced Studies in Mathematics as Optional Studies, Subject Teacher Education (60+ cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Kokonaisuudessa laajennetaan ja syvennetään perus- ja aineopintokokonaisuudessa hankittua osaamista, tietoja ja taitoja. Opinnot takaavat matematiikan syvällisen tuntemuksen sekä valmiudet tieteellisen tiedon ja menetelmien soveltamiseen.

Opintokokonaisuus on tarkoitettu aineenopettajaksi opiskeleville (muille kuin matematiikan aineenopettajan tutkinto-ohjelman opiskelijat).

Learning outcomes

Opintokokonaisuuden suorittanut opiskelija

  • hallitsee matematiikan keskeisten osa-alueiden peruskäsitteet ja päätulokset, tuntee matemaattisen tiedon luonteen ja kykenee itsenäisesti perehtymään itselleen uuteen matemaattiseen tietoon
  • osaa soveltaa oppimaansa matemaattisten ongelmien itsenäiseen ratkaisemiseen
  • kykenee ja on kiinnostunut seuraamaan tieteenalansa kehitystä alansa yleisjulkaisuista.
  • omaa edellytykset toimia asiantuntijatehtävissä
  • osaa organisoida ja johtaa työtehtäviä ja kykenee itsenäiseen ja vastuulliseen toimintaan sekä itsenäiseen päätöksentekoon
  • omaa laajan käsityksen siitä, miten matematiikka liittyy yksilön arkipäivään sekä osaa perustella matematiikan yhteiskunnallisen merkityksen
  • on yhteistyökykyinen ja valmis ottamaan vastuuta
  • asennoituu vakavasti eettisiin kysymyksiin, noudattaa eettisiä periaatteita ja pyrkii kehittämään niitä edelleen.

Description of prerequisites

Matematiikan perus- ja aineopintokokonaisuudet vähintään yht. 60op

Structure

Select all (56+ cr)