YLAAIP Intermediate Studies in Accounting (53 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
No

Description

Laskentatoimen aineopinnot koostuvat kirjanpidon, tuloslaskennan, verotuksen, kustannuslaskennan, talousohjauksen sekä opiskelijan valitsemien laskentatoimen erityiskysymysten (konsernitilinpäätös, tilintarkastus, rahoitus, tietojärjestelmät) opinnoista.

Learning outcomes

Laskentatoimen pääaineopiskelijoiden aineopintokokonaisuuden (53 op) suoritettuaan opiskelija tuntee ja tietää laskentatoimen keskeisten osa-alueiden rahoituksen laskentatoimen ja johdon laskentatoimen periaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä.

Structure

Select all (53 cr)