YLAA1920 Bachelor Level Reserch Tutorial and Bachelor´s Thesis (10 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opiskelija osallistuu seminaarityöskentelyyn. Seminaarityöskentelyssä opiskelija osallistuu tieteelliseen keskusteluun sekä suullisesti että kirjallisesti. Seminaarityöskentely on tarkoitettu ainoastaan pääaineopiskelijoille.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- suunnitella, toteuttaa ja raportoida oman pienimuotoisen tutkimushankkeen
- hankkia omaan tutkimusaiheeseensa liittyvää tietoa oma-aloitteisesti, itsenäisesti ja kriittisesti
- käyttää ja analysoida hankkimaansa aineistoa
- raportoida tutkimuksensa tulokset akateemisen opinnäytetyön muodossa
- kommentoida ja arvioida tutkimuksia rakentavasti ja vuorovaikutteisesti

- Metataidot: tieteellinen kirjoittaminen, esiintymistaidot

Additional information

Suoritusajankohta 3. vuosi.


Avoin yliopisto: Seminaari, itsenäinen tutkimustyö, tieteellinen tutkimusraportti.

Description of prerequisites

Yrityksen taloustieteiden aineopintoja sekä metodi- ja tiedonhankintamenetelmäopinnot (JSBA1110 Metodiopinnot ja JSBA1120 Tiedonhankintamenetelmät) vähintään aloitettu seminaarin alkaessa ja suoritettu ennen tämän kurssin rekisteröintiä.

Study materials

Oman tutkimusaiheen tieteellinen kirjallisuus

Completion methods

Method 1

Description:
Seminaari, itsenäinen tutkimustyö, tieteellinen tutkimusraportti. Suoritusajankohta 3. vuosi.
Evaluation criteria:
Arviointi erillisten tiedekuntaneuvostossa hyväksyttyjen kandidaatin tutkielman arviointikriteereiden perusteella.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (10 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching