YLAA3150 Accounting Information Systems in Practice (6 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Taloushallinnon ohjelmistojen ja taulukkolaskentaohjelmiston käyttö, kirjanpito ja tilinpäätöksen laatiminen

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-tehdä tilinavauksen, perusluonteisia kirjauksia ja tilinpäätöksen kirjanpito-ohjelmaa käyttäen
-hyödyntää taulukkolaskentaohjelmaa laskentatoimen tehtävissä


Metataidot: informaatioteknologiaosaaminen, ongelmanratkaisu, itsereflektio

Compulsory prerequisites

Recommended prerequisites

Study materials

-Luennoilla jaettava materiaali
-Kirjanpitolaki ja -asetus
-Asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista
-Kirjanpitolautakunnan yleisohje arvonlisäveron kirjaamisesta

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kirjanpito-, Excel- ja SAP-harjoitukset. Oppimispäiväkirja.
Time of teaching:
Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.
Language:
Finnish
Study methods:

Kirjanpito-, Excel- ja SAP-harjoitukset. Oppimispäiväkirja.

Teaching