YLAA3130 Auditing (6 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Tilintarkastuksen sisältö ja merkitys, tilintarkastusvelvollisuus ja tilintarkastusta koskeva lainsäädäntö, tilintarkastajan asema ja vastuu;
tilintarkastajaa koskevat vaatimukset, valinta, toimikausi, velvollisuudet ja oikeudet, tarkastuksen suorittaminen ja tilintarkastajan raportit sekä
sisäinen tarkkailu

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
-kuvata tilintarkastuksen keskeiset perusteet ja tilintarkastajan tehtäväkentän olennaiset osa-alueet
-suorittaa pieniä tilintarkastustehtäviä, joiden tuloksista kykenee laatimaan asianmukaisen tilintarkastuskertomuksen


Metataidot: ongelmanratkaisu, itsereflektio

Description of prerequisites

YLAA3110 Kirjanpito ja tuloslaskenta

Compulsory prerequisites

Study materials

-Tilintarkastuslaki ja -asetus
-Kirjanpitolaki ja -asetus
-Osakeyhtiölaki ja osuuskuntalaki
-Luennoitsijan ilmoittama muu kirjallisuus ja ajankohtaiset artikkelit esim. Tilintarkastus-lehdestä

Literature

  • Tomperi, S. 2018, (4.uudistettu painos). Tilintarkastus. Normeista käytäntöön; ISBN: 9789513767266

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Luennot, kirjallinen harjoitustehtävä ja tentti
Time of teaching:
Period 1
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot, kirjallinen harjoitustehtävä ja tentti

Teaching