Terveystieteet

Ajankohtaista

Ajankohtaista


Opintojaksojen aikataulutiedot
Kevään 2022 opintojaksojen tiedot löytyvät Opintojaksojen kohdalta, Ilmoittaudu opintoihin -välilehdeltä.

Tervetuloa mukaan uudelle TERS1006 Terveyden edistämisen ydinosaaminen opintojaksolle!

Tänä keväänä opetusohjelmassamme on ensimmäistä kertaa TERS1006 Terveyden edistämisen ydinosaaminen -kurssi. Kurssi kuuluu Terveyden edistämisen ja terveyskasvatuksen perusteet -moduuliin (15 op). Tämä tarkoittaa sitä, että kun kaikki moduulin kurssit on tehtynä, sinulla on valmis opintokokonaisuus, jonka voit hyödyntää valinnaisiksi opinnoiksi muihin oppiaineisiin tai jolla voi perustella terveyden edistämisen osaamistaan työnhakutilanteessa.

Opintojakson edeltäviksi opinnoiksi edellytetään kursseja TTIP1002 Terveyden edistäminen (3–4 op), TTIA1002 Terveyskäyttäytymisen muutosinterventioiden suunnittelu (6 op) ja TTIA1003 Terveysviestintä (tai vastaavia edellisen opetussuunnitelman kursseja, joiden koodit olivat hieman erilaisia).

Terveyden edistämisen tarpeet, menetelmät ja toimintaympäristöt ovat moninaisia. Tämä edellyttää terveyden edistäjältä laajaa osaamista sekä systemaattista ja näyttöön perustuvaa työotetta. Kurssilla kootaan aiemmilla kursseilla opittua yhteen ja tältä pohjalta katsotaan eteenpäin. Pienryhmätyöskentely kurssikirjaa tutkien ja yhdessä kokemuksia jakaen ja niistä keskustellen vahvistaa terveyden edistämisen kokonaisuuden hahmottamista. Työskentely tapahtuu Moodle-ympäristössä 4.4.- 16.5.

Mikäli kiinnostuit ja edeltävät opinnot on tehtynä, niin lämpimästi tervetuloa mukaan! Ilmoittaudu mukaan 22.3. mennessä. Kurssin opettajana toimii yliopistonopettaja TtT Karoliina Kaasalainen liikuntatieteellisestä tiedekunnasta.

Opintojakson sivu ja ilmoittautuminen: https://avoin.korppi.jyu.fi/kotka/course/student/generalCourseInfo.jsp?course=249559


Ohjeita terveystieteiden kandidaatti- ja maisteriväylältä hakeville

Terveystieteiden valintaperusteet on nyt julkaistu. Ne löytyvät Terveystieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma, terveystieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) — Jyväskylän yliopisto (jyu.fi)

Terveystieteiden kandidaatti- ja maisteriväylältä hakevalta edellytetään avoimen yliopiston terveystieteiden väylähakua varten terveystieteiden perusopintojen kokonaisuus (arvosana vähintään hyvä (3)), terveystieteiden aineopinnoista vähintään 18 op (numeerisesti arvioitujen opintojen suora keskiarvo vähintään 3) ja terveystieteiden metodiopinnoista LTKY014 2 op, LTKY1011 5 op, LTKY1012 3 op.

Viime kevääseen verrattuna opintoihin edellytetään nyt myös englannin kielen opintojaksoa XENX001 3 op (josta huomioidaan 2 op). Opintopisteitä tulee siis olla yhteensä vähintään 56 op.

Englannin kurssi XENX001 järjestetään kevätlukukaudella neljä kertaa. Kielikurssit täyttyvät melko nopeasti, joten ole hereillä ilmoittautumisen alkaessa.

Englannin kurssien aikataulut avoimessa yliopistossa: Viestintä- ja kieliopinnot — Avoin yliopisto — Jyväskylän yliopiston opinto-opas (jyu.fi) Englannin kurssien aikataulut yhteistyöoppilaitoksissa: Opinnot JYU avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa — Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

Opintosuoritukset tulee olla arvioituna ja rekisterissä 30.4. mennessä, jotta opintokokonaisuudet saadaan koottua ja ehdit toimittaa liitteen hakemuksen mukaan 3.6. mennessä

Hakemuksen perusteluosan sisältöön on tullut myös tarkempaa ohjeistusta, johon kannattaa tutustua hakusivulla.

Terveystieteiden perusopintojen vuosikello

Opiskelun suunnittelussa voi hyödyntää alla olevaa vuosikelloa. Sitä pääsee tarkastelemaan tarkemmin oik. yläkulman ruutu -kuvakkeen kautta. Sen jälkeen avautuvasta näkymästä voi selata opintojaksoja myös vas. yläkulman Lista-kuvakkeen kautta.