Terveystieteet

Miten terveyttä ja toimintakykyä voi edistää? Mitä terveys ylipäätään on?

Opiskele terveystieteitä avoimessa yliopistossa ja perehdy toimintakyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin perusasioihin, joita elämän eri vaiheissa kohtaamme. Opinnoissa tarkastelet eri näkökulmista muun muassa liikunnan merkitystä, terveyden edistämistä ja kuntoutuksen periaatteita.

Opinnoissa yhdistät teorian käytäntöön ja opit tarkastelemaan ajankohtaisia terveysilmiöitä sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla. Lähestyt aiheita monitieteisesti tutustumalla fysioterapian, gerontologian, liikuntalääketieteen ja terveyskasvatuksen teemoihin.

Voit suorittaa opintoja pääsääntöisesti verkon välityksellä ja opiskelun voit aloittaa itsellesi sopivalla hetkellä. Osa opintojaksoista sisältää myös lähiopetusta joko Jyväskylässä tai Helsingissä.

Muistathan, että voit opiskella myös tutkintotavoitteisesti avoimen väylällä tai jos sinulla on aiempi amk- tai opistoasteentutkinto voit tähdätä maisteriohjelmiin.

Opintojen perehdytystilaisuudet verkkovälitteisesti Zoom-ympäristössä Terveystieteiden aineopinnoista kiinnostuneiden ja amk-tutkintotaustalla terveystieteiden täydentävistä opinnoista kiinnostuneiden perehdytystilaisuus pe 9.9. klo 16.30 Zoom-ympäristössä (linkki päivitetään tähän myöhemmin) ja ti 4.10. klo 16.30. Kevätlukukaudella ti 10.1.2023 klo 16.30 ja 9.2. klo 18.45.

Tervetuloa mukaan kuulemaan ja kysymään opinnoista!

Opintoihin ilmoittautuminen

Ilmoittautumaan pääset klikkaamalla alta itseäsi kiinnostavaa opintojaksoa ja valitsemalla Ilmoittaudu opintoihin -välilehden.