MUSPERERI Basic Studies in Musicology (25 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
No

Description

Musiikkitieteen perusopinnoissa tutustutaan systemaattisen musiikkitieteen, tutkijan taitojen perusteisiin ja valittuihin musiikkikulttuurin ilmiöihin.

Learning outcomes

Musiikkitieteen perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa
- nimetä musiikkitieteellisen tutkimuksen suuntauksia
- määritellä musiikintutkimuksen peruskäsitteet
- kuvata tieteellisen kirjoittamisen periaatteita
- löytää ja arvioida tutkimuskirjallisuutta
- arvioida musiikkikulttuureissa vaikuttavien musiikillisten ja kontekstuaalisten tekijöiden suhdetta
- soveltaa musiikkiteknologiaa musiikin kuvaamiseen nuottikirjoituksen avulla
- käyttää tarkoituksenmukaisia työskentelytapoja
- noudattaa opiskelun eettisiä periaatteita ja laitoksella sovittuja opiskelun pelisääntöjä.

Structure

Select 25 cr