MUSP1024 Music Technology as Research Tool (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opetus jakautuu kolmeen temaattiseen lähiopetusjaksoon, joista ensimmäinen keskittyy notaatioon, toinen äänitystekniikkaan ja kolmas analyysityökaluihin.

Suoritustavat

Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, hyväksytysti suoritetut tehtävät.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- hallitsee notaatio-ohjelman perustoiminnot ja osaa tuottaa tarpeenmukaista nuottikuvaa
- osaa tallentaa ja editoida musiikkia sekä midi- että audiomuodossa
- hallitsee äänityslaitteiston peruskokoonpanon ja äänittämisen periaatteet
- tuntee musiikin analysoimiseen tarkoitettuja tietoteknisiä työkaluja

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching