YCCAIN Intermediate Studies in Corporate Communication as Optional Studies (35 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

-

Learning outcomes

-

Description of prerequisites

Ennen aineopintojen suorittamista tulee suorittaa Liiketoimintaosaamisen perusopinnot (min. 25 op) tai vastaavat opinnot (EI LITO-opinnot). Muiden kuin kauppakorkeakoulun kauppatieteiden opiskelijoiden tulee suorittaa Liiketoimintaosaamisen perusopinnot vähintään arvosanalla 3 eli Hyvä. 

Structure

Select all (35+ cr)