YMAA2170 Social Marketing (4–6 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sosiaalinen markkinointi (social marketing) on lähestymistapa, joka tuo markkinointiajattelun sekä tehokkaat markkinoinnin työkalut hyvinvoinnin, terveyden ja yhteiskunnallisen hyvän edistämiseen. Myynnin kohteena perinteisten tuotteiden sijaan on käyttäytymisen muutos. Tavoitteena on ohjata ja kannustaa ihmisiä tekemään parempia päätöksiä jotka hyödyttävät niin yksilöä kuin myös yhteiskuntaa.

Tällä kurssilla perehdytään sosiaalisen markkinoinnin lähestymistapaan sekä strategisella että taktisella tasolla. Kurssilla tutustutaan sosiaaliseen markkinointiin lähestymistapana, siinä käytettyihin teorioihin sekä sovelluksiin.


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää sosiaalisen markkinoinnin periaatteet niin strategisella kuin operatiivisella tasolla
• ymmärtää mihin ja miten lähestymistapaa voidaan soveltaa
• osaa soveltaa lähestymistapaa yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen

Additional information

Avoin yliopisto: opintojakso suoritetaan 5 opintopisteen laajuisena.

Description of prerequisites

Liiketoimintaosaamisen perusteet, YMAA2110 Kuluttajakäyttäytyminen

Study materials

Kirja, artikkelit ja caset.

Literature

  • French, J. & Gordon, R. (2015). Strategic Social Marketing. 1st ed. Sage; ISBN: 978-1-44624-861-4

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4–6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish

Teaching