TYOMODKOK Work and Working Life Research module (25–36 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Työn ja työelämän tutkimuksen temaattinen moduuli perehdyttää työn ja työelämän politiikkoihin, käytäntöihin ja muutokseen. Moduuli antaa valmiudet ymmärtää niin kotimaisia kuin kansainvälisiä työmarkkinajärjestelmiä, keskeisiä työn teorioita ja työelämän historiaa sekä nykytrendejä. Työelämää tarkastellaan eri tasoilta ja näkökulmista. Moduuli perehdyttää työelämän suhteisiin niin työntekijän ja työorganisaatioiden kuin yhteiskunnan ja globaalien työmarkkinoiden näkökulmasta.

Learning outcomes

Suoritettuaan moduulin opiskelija omaa perustiedot muun muassa työn ja työmarkkinoiden historiallisesta muutoksesta, suomalaisesta työpolitiikasta ja työn ja hyvinvoinnin suhteista. Valinnaiset opintojaksot keskittyvät esimerkiksi työn johtamiseen ja työperäiseen siirtolaisuuteen. Moduulin laajuus on 25-36 op, ja se on vapaa kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille.

Additional information

Moduuli ja siihen kuuluvat yksittäisen opintojaksot ovat vapaasti suoritettavissa kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille.

Structure

Select all (25–36 cr)