SOSA2012 Economic Sociology (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Coordinating organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Taloussosiologian opintojaksolla tarkastellaan talouden ja työelämän sosiaalista ulottuvuutta.

Description

Opintojaksolla käsitellään talouden ja työelämän sosiaalista ulottuvuutta. Erityisesti tarkastelun kohteena ovat sosiaalisten verkostojen merkitys taloudessa ja työelämässä sekä sosiaalisten instituutioiden ja luottamuksen taloudellinen rooli.  

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja arvioida taloussosiologian käsitteistöä, teorioita ja tutkimussuuntauksia ja kykenee sosiologian lähtökohdista ymmärtämään talouden toimintaa sekä osaa arvioida yhteiskunnan kehitystrendejä erikoisalan näkökulmista. 

Additional information

Opetus järjestetään kevätlukukaudella.

Description of prerequisites

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja muu materiaali ilmoitetaan erikseen.

Completion methods

Method 1

Description:
20 h kontaktiopetusta, opetusta reflektoiva oppimispäiväkirja ja henkilökohtainen essee.
Evaluation criteria:
Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää 80% läsnäoloa kontaktiopetuksessa. Arvioinnin perustana ovat aktiivisuus kontaktiopetuksessa ja oppimispäiväkirjan arvosana.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Itsenäinen työskentely
Evaluation criteria:
Itsenäinen työskentely
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching