TTMPERMUU Multidisciplinary Basic Studies in Health Education for Students from Other Faculties (25 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
Yes
Application instructions:

Opinto-oikeus haettava erikseen: 

  • Liikuntatieteelliseen tiedekuntaan kyllä
  • Jyväskylän avoimen yliopiston terveystiedon opintoihin ei

Description

-

Learning outcomes

Terveystiedon perusopinnot suoritettuaan opiskelija
  • määritellä ja käyttää terveyteen ja terveyden edistämiseen liittyviä keskeisiä käsitteitä asianmukaisesti
  • kuvata terveyden edistämistä, sen toiminta-alueita ja erilaisia toimintaympäristöjä
  • eritellä terveystieto-oppiaineen olemusta, asettaa tarkoituksenmukaisia oppimistavoitteita, toteuttaa oppimistilanteita ja arvioida oppimista hyödyntäen terveystiedon opetussuunnitelmia
  • kuvata kansanterveyden tilaa, analysoida väestöryhmien terveyseroja ja niihin vaikuttavia tekijöitä sekä terveyserojen kaventamisen keinoja

Additional information

LBIP010 Fysiologian perusteet -opintojakso suoritetaan 2 op laajuisena (kirjatentti) ja TTIP1002 Terveyden edistäminen -opintojakso 4 op laajuisena.

Structure

Select 25 cr / 22 cr