TTIP1002 Basics in Health Promotion (3–4 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Open University, Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2023-2024

Description

Sisältö

Terveys, hyvinvointi ja terveyden edistäminen
Terveysosaaminen ja terveyskäyttäytyminen eri ikäryhmissä
Väestön terveyserot ja niiden kaventamisen keinot
Terveyden sisältöalueet
Terveyden eriarvoisuus
Terveyden edistämistä ohjaavat säädökset ja ohjekirjeet kansallisella ja kansainvälisellä tasolla
Terveyden edistämisen toimintaympäristöt 


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata ja vertailla terveyden edistämisen keskeisiä käsitteitä
  • osaa kuvata terveyseroja eri väestöryhmissä ja niiden kaventamisen keinoja
  • tuntee terveyden edistämisen keskeisiä eettisiä periaatteita sekä toimintaa ohjaavia säädöksiä ja asiakirjoja
  • osaa soveltaa terveyden edistämisen lähestymistapoja ja keinoja yksilö-, yhteisö ja yhteiskuntatasolla erilaisissa toimintaympäristöissä

Additional information

Terveystieteiden perusopinnoissa samoin kuin terveyskasvatuksen maisteriohjelmassa AMK-tutkinnon suorittaneille opintojakson laajuus on 3 op. Terveystiedon perusopinnoissa opintojakso suoritetaan 4 op laajuisena.

Literature

  • Sihto, M., & Karvonen, S. (toim.) 2016. Terveyden edistäminen ja eriarvoisuus – lähestymistapoja ja ratkaisuja. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (195 s.) 978-952-302-717-6
  • Pietilä, A-M & Terkamo-Moisio, A. (toim.) 2019. Näkökulmia terveyteen ja sen edistämiseen. Publications of the University of Eastern Finland General series No. 26, University of Eastern Finland. Kuopio. 199 s. (vain terveystiedon perusopinnoissa)

Completion methods

Method 1

Description:
Opintojakso suoritetaan terveystieteiden perusopinoissa 3 op:n laajuisena. Aktiivinen osallistuminen luennoille (16h), itsenäinen opiskelu, luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen (Sihto & Karvonen) Liikuntapedagogiikan opiskelijat HUOM! Valitsethan kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä suoritustavan 2 (4 op), mikäli suoritat terveystiedon perusopintoja!
Evaluation criteria:
Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen 100%
Time of teaching:
Period 1, Period 2
Select all marked parts

Method 2

Description:
Terveystiedon perusopinnoissa opintojakson laajuus on 4 op (luennot 16h ja luentotentti sekä kirjatentti 3 op (Sihto & Karvonen) + kirjallisuuden tenttiminen 1 op (Pietilä & Terkamo-Moisio)
Evaluation criteria:
Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen (Sihto & Karvonen) 75 %, toinen kirjatentti (Pietilä & Terkamo-Moisio) 25 %
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen
Language:
Finnish
Study methods:

Aktiivinen osallistuminen luennoille (16 h) ja luentotentin suorittaminen
Itsenäinen opiskelu: Kirjallisuuden tenttiminen (Sihto)

Literature:
  • Sihto, M., & Karvonen, S. (toim.) 2016. Terveyden edistäminen ja eriarvoisuus – lähestymistapoja ja ratkaisuja. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (195 s.) 978-952-302-717-6

Teaching

x

Exam (1 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kirjatentti
Language:
Finnish
Study methods:

Yksi opintopiste suoritetaan tenttimällä kirja/kirjan osa? x / artikkelikokoelma.

Literature:
  • Pietilä, A-M & Terkamo-Moisio, A. (toim.) 2019. Näkökulmia terveyteen ja sen edistämiseen. Publications of the University of Eastern Finland General series No. 26, University of Eastern Finland. Kuopio. 199 s.

Teaching