LBIP1015 Basics of Physiology (literature) (2–3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Open University, Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Energia-aineenvaihdunta
Veri ja verenkiertoelimistö, elimistön nesteet
Autonominen hermosto
Elimistön puolustusjärjestelmä
Hengityselimistö
Ruuansulatuselimistö ja virtsaneritys
Elimistön nestetilat- ja nestetasapaino
Happo-emästasapaino
Lämmönsäätely
Hormonieritys

Learning outcomes

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija osaa tentittävän kirjan perusteella kuvailla

  • keskeisiltä osiltaan energiantuoton toimintamekanismit
  • verenkiertoelimistön ja veren rakenteen, toimintamekanismit ja päätehtävät
  • autonomisen hermoston rakenteen, toimintamekanismin ja päätehtävät
  • immunologisen järjestelmän rakenteen, toimintamekanismin ja päätehtävät
  • hengityselimistön rakenteen, toimintamekanismin ja päätehtävät
  • munuaisten rakenteen, toimintamekanismin ja päätehtävät
  • ruuansulatuselimistön rakenteen, toimintamekanismin ja päätehtävät
  • endokriinisen järjestelmän rakenteen, toimintamekanismin ja päätehtävät

Additional information

Kurssilla perehdytään ihmisen elinjärjestelmien perusrakenteisiin ja toimintaan lepotilassa. Kurssi on tarkoitettu vain TTIKOA-kokonaisuuden suorittaville opiskelijoille sekä niille terveystiedon tai terveystieteiden perusopintojen sivuaineopiskelijoille, jotka eivät ole liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoita (mukaan lukien avoimessa yliopistossa kyseisiä opintokokonaisuuksia tai liikunta- ja hyvinvointiosaamisen opintokokonaisuutta suorittavat opiskelijat).

Literature

  • Juhani Leppäluoto, Hannu Rintamäki, Olli Vakkuri, Heidi Vierimaa, Timo Lauri 2019. Anatomia ja fysiologia - Rakenteesta toimintaan. 9., uudistettu painos. Sanoma Pro, Helsinki (440 s.); ISBN: 978-952-63-5311-1

Completion methods

Method 1

Description:
Suoritustavat: Itsenäinen opiskelu (kirjatentti)
Evaluation criteria:
Kirjatentti 100 %
Time of teaching:
Period 1, Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Exam (2 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kirja Leppäluoto ym. 2019 tentitään LBIP010-opintojakson kirjatentin yhteydessä.

Teaching