TTMPERLTK Multidisciplinary Basic Studies in Health Education for Students from LTK (25 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

-

Learning outcomes

Terveystiedon perusopinnot suoritettuaan opiskelija
  • määritellä ja käyttää terveyteen ja terveyden edistämiseen liittyviä keskeisiä käsitteitä asianmukaisesti
  • kuvata terveyden edistämistä, sen toiminta-alueita ja erilaisia toimintaympäristöjä
  • eritellä terveystieto-oppiaineen olemusta, asettaa tarkoituksenmukaisia oppimistavoitteita, toteuttaa oppimistilanteita ja arvioida oppimista hyödyntäen terveystiedon opetussuunnitelmia
  • kuvata kansanterveyden tilaa, analysoida väestöryhmien terveyseroja ja niihin vaikuttavia tekijöitä sekä terveyserojen kaventamisen keinoja

Structure

Select min. 25 cr