LTKY003 First Aid in Physical Activity (1 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Toiminta onnettomuus- ja sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet
Tajuttoman ensiapu
Elvytystapahtuma
Yleisimmät sairauskohtaukset
Vierasesine hengitysteissä
Verenvuodot ja shokki
Pään ja kasvojen vammat
Myrkytykset, hypertermia, hypotermia ja palovammat
Nivelvammat ja murtumat
Loppuharjoitus

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoituksiin (12 tuntia)

Avoin yliopisto: SPR EA1

Arviointiperusteet

Osallistuminen luennoille ja harjoituksiin

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • ymmärtää, miten onnettomuus-, loukkaantumis- ja sairauskohtaustilanteissa tulee toimia
  • hallitsee ensiavun perustaidot

Additional information

Kevätlukukausi.

Kurssin suorittamiseen liittyvät kysymykset JYU perustutkinto-opiskelijoiden osalta: Koulutussuunnittelija Minna Kettunen.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Study methods:

Osallistuminen opetukseen

Teaching