TTMAIN Multidisciplinary Intermediate Studies in Health Education (35 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
Yes

Description

-

Learning outcomes

Terveystiedon aineopinnot suoritettuaan opiskelija
  • analysoida omaa opettajuutta ja sen kehittymistä monipuolisesti
  • suunnitella ja toteuttaa tarkoituksenmukaisia oppimistilanteita ja arvioida oppimista
  • analysoida terveystiedon opettajan työhön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja tehdä eettisesti kestäviä ratkaisuja työssään
  • tarkastella koulua toimintaympäristönä eri näkökulmista
  • kuvata terveystieto-oppiaineen keskeisiä sisältöjä ja ylläpitää sisällöllistä aineenhallintaa sekä selittää terveyskäyttäytymistä teorioiden ja mallien avulla 

Description of prerequisites

Terveystiedon monitieteinen perusopintokokonaisuus, josta vähintään arvosana hyvä (3).

Structure

Select all (35+ cr)