TILAINERI Intermediate Studies in Statistics as Optional Studies (35+ cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Tilastotieteen aineopinnot antavat opiskelijalle kattavat perustiedot tilastotieteen keskeisestä teoriasta ja tärkeimmistä aineistonhankinta- ja analyysimenetelmistä sekä tilastollisesta tietojenkäsittelystä. Menetelmien käyttöä harjoitellaan sekä kurssien yhteydessä että seminaareissa. Opinnot muodostavat tilastotieteen yleisen perustan, jolle maisteriopinnoissa syventäminen ja erikoistuminen rakentuvat. Tilastotieteen teoreettiset kurssit edellyttävät matematiikan perusopintoja.

Learning outcomes

 • osaa nimetä tilastotieteen peruskäsitteet sekä joitakin perusmenetelmiä ja –malleja.
 • omaa valmiudet laajentaa ja syventää osaamistaan maisterivaiheen opinnoissa.
 • osaa raportoida yksinkertaisten tilastollisten analyysien tulokset.
 • on kiinnostunut kvantitatiivisista menetelmistä ja on halukas kehittämään taitojaan edelleen.
 • kykenee hankkimaan lisätietoa tilastotieteen oppikirjoista ja jäsentämään sitä.
 • osaa ohjaajan johdolla ja yhdessä sovellusalan asiantuntijan kanssa muotoilla ja ratkaista tilastollisia ongelmia.
 • osaa käyttää tavallisimpia tilastollisia ohjelmistoja.
 • on utelias ja avoin eri sovellusalojen alojen ongelmille.
 • tietää kvantitatiivisista aineistoista tehtävien johtopäätösten tärkeyden yhteiskunnassa ja tieteessä, ja ymmärtää johtopäätöksiin liittyvän epävarmuutta.
 • kykenee pienimuotoiseen tilastolliseen konsultointiin.
 • suhtautuu positiivisesti yhteistyöhön eri alojen ihmisten kanssa.
 • tietää yksilön tietosuojan vaatimukset ja rehellisyyden tärkeyden tilastollisten johtopäätösten tekemisessä ja toimii näiden mukaisesti.
 • asennoituu vakavasti eettisiin kysymyksiin.

Description of prerequisites

Tilastotieteen perusopinnot ja matematiikan perusopinnot.

Additional information

Jos jokin kurssi on jo perusopinnoissa, tilalle tehdään valinnainen kurssi.

Structure

Select all (32+ cr)