TILS664 Estimation Methods of Population Size and Population Dynamics (4 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Miten jonkin järven kalojen määrää voi arvioida?

Miten riistantutkijat arvioivat esim. hirvi- tai teerikantojen muutoksia?

Miten suomalaisten talvilintujen kantoja seurataan?

Miten syntyvyyttä, kuolevuutta, muuttoliikettä tai muita populaatiodynamiikan osasia pystyy mallintamaan?

Miten sammaleen peittävyys kalliolla on arvioitavissa?

Miten metsän kääpälajien lukumäärää voisi arvioida?

Miksi valaskantojen koosta ei päästä yksimielisyyteen?

Miten levinneisyyden muutoksia voi päätellä ruutukartoituksista?

Joskus on tarpeen tietää, kuinka monta jotakin on. Erityisesti biologiassa, ympäristönseurannassa ja riistantutkimuksessa eliöiden lukumäärää ja määrän muutosta koskevat kysymykset ovat usein tärkeitä.

Kurssilla tutustutaan keskeisten populaation koon arviointimenetelmien perusteisiin ja käytäntöihinkin sekä populaatiodynamiikan mallintamiseen. Vaikka sovellusten näkökulma onkin biologinen, ovat käsiteltävät konstit ja ideat sovellettavissa laajemminkin. Esimerkiksi pyynti-uudelleen-pyynti-menetelmää on sovellettu ihmisten laskemisessa (Ranskan kansalaiset, kovien huumeiden käyttäjät jne.) ja lajien lukumäärän arviointimenetelmiä vaikkapa Rooman valtakunnassa käytettyjen kolikkotyyppien tai nettisivuston virheellisten sivujen määrän arvioinnissa.

Kurssi/seminaari on pidetty osin samansisältöisenä pari kertaa aiemminkin. Osallistujat ovat olleet sopivassa suhteessa tilastotieteilijöitä ja biologeja, mikä on parhaimmillaan johtanut hedelmälliseen ajatuksenvaihtoon molempiin suuntiin yli kaarisillan.

Learning outcomes

Kurssin menestyksellisesti suorittanut tuntee perusteet seuraavista:
  • linjalaskenta
  • merkintä-uudelleenpyynti
  • lajimäärän estimointi
  • levinneisyyden estimointi
  • populaatiodynaaminen mallinnus

Description of prerequisites

Tilastotieteen peruskäsitteistöä.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kurssin suorittaminen edellyttää seminaari-istuntoihin osallistumista, esitelmän pitämisen ja selviytymisen kurssitentistä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching