TDVKOK Tekninen ja digitaalinen viestintä organisaatioissa (30 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
Yes
Application instructions:

Vain DI-koulutuksen opiskelijoille. Mikäli haluat hakea opiskeluoikeutta tähän opintokokonaisuuteen, ota yhteyttä Marika Valtoseen: marika.i.valtonen@jyu.fi 

Description

Nyky-yhteiskunnassa työnteko ja muu osallistuminen yhteiskuntaan tapahtuu enenevästi digitaalisissa ympäristöissä, joissa ihminen on vuorovaikutuksessa erilaisten laitteiden ja sovellusten kanssa. Nämä laitteet ja sovellukset viestivät meille eri keinoin: tekstin, ikonien ja muiden kuvien, värien, äänen tai vaikkapa värinän kautta. Osa sovelluksista kulkee mukana puhelimessa tai älykellossa, osaa käytämme tietokoneen avulla. Joitakin pystymme käyttämään ilman erillistä ohjeistusta, mutta monimutkaisemmat tehtävät esimerkiksi töissä vaativat käyttöliittymän lisäksi käyttöohjeen. Toimivan käyttöohjeen kirjoittaminen vaatii tietoa eri käyttäjäryhmistä ja selkeän viestinnän perusperiaatteiden hallintaa: sovelluksen tai laitteen ominaisuuksien tunteminen ei riitä, vaan viesti on osattava muotoilla kohdeyleisölle sopivaksi. 

Tämän opintokokonaisuuden kurssit Tiedon muotoilu (5 op), Tekninen viestintä (5 op) ja Teknisen viestinnän projekti (5 op) suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa käyttäjälähtöisen ja teknisen viestinnän peruskäsitteitä ja metodeja erilaisten tekstien, kuten käyttöohjeiden, analysointiin ja luomiseen sekä lineaarisissa että modulaarisissa dokumentointiympäristöissä. Hän ymmärtää saavutettavuusvaatimusten merkityksen digitaalisessa yhteiskunnassa ja osaa asettua käyttäjän asemaan.

Opintokokonaisuuden muut opintojaksot kytkevät käyttäjälähtöisen ja teknisen viestinnän kysymykset laajempiin viestinnällisiin ilmiöihin ja kehityskulkuihin. Digitaalinen vuorovaikutus (5 op) ja Organisaatioviestintä (5 op) laajentavat opiskelijan osaamista eri organisaatioiden vuorovaikutus- ja viestintäprosessien osalta. Mediamaiseman murrokset (5 op) keskittyy mediamaiseman murrosten vaikutuksiin journalismissa, mediasisältöjen kuluttamisessa sekä ihmisten osallistamisessa. 

Learning outcomes

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää ihmisen viestintäkäyttäytymisen perusteita

- hahmottaa digitaalisen teknologian vaikutuksia viestintään

- hallitsee selkeän, saavutettavan ja käyttäjälähtöisen viestinnän periaatteet

- pystyy itse tuottamaan erilaisia sisältöjä eri kohderyhmille

- osaa jäsentää ja kuvata työelämän ja organisaatioiden viestintäkäytänteitä ja -tarpeita sekä viestinnän ilmiöitä osana muuttuvaa yhteiskuntaa 

Structure

Select min. 30 cr