VIJP1003 Transitions in Media (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Coordinating organisation:
Department of Language and Communication Studies, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla tutustutaan mediamaiseman murroksiin ja niiden keskeisiin taustatekijöihin. Lisäksi hahmotetaan digitaalisen viestinnän ja sosiaalisen median keskeisiä piirteitä eri näkökulmista ja perehdytään mediamaiseman murrosten vaikutuksiin journalismissa, mediasisältöjen kuluttamisessa sekä ihmisten osallistamisessa. 

Learning outcomes

Opiskelija

 • tuntee mediajärjestelmien sekä mediamaiseman murrokset
 • ymmärtää median digitalisoitumisen merkityksen yhteiskunnassa
 • tuntee verkkoviestinnän ja sosiaalisen median ominaispiirteet
 • ymmärtää mediamaiseman murrosten vaikutuksia median tuottamiseen ja kuluttamiseen.

Literature

 • Boczkowski & Anderson (toim.) 2017. Remaking the News
 • Bruns 2018. Gatewatching and News Curation. Journalism, Social Media, and the Public Sphere
 • Deuze & Prenger (toim.) 2019. Making Media. Production, Practices, and Professions
 • Fuchs 2017 (2. uud. painos) Social Media. A Critical Introduction
 • Hanitzsch, Hanusch, Ramaprasad, de Beer (toim.) 2019. Worlds of Journalism. Journalistic Cultures Around the Globe
 • Malmelin & Villi (toim.) 2015. Mediajohtaminen – näkökulmia uudistuvaan media-alaan
 • Nordenstreng & Nieminen (toim.) 2017. Suomen mediamaisema
 • Zelizer 2017. What Journalism Could Be

Completion methods

Method 1

Description:
Suositus ajoituksesta 1. vuosi viestinnän ja journalistiikan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille.
Evaluation criteria:
Oppimistehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Oppimistehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot, luentopäiväkirja ja esseetehtävä

Study materials:

Oppimistehtävissä tulee käyttää vähintään yhtä seuraavista kirjoista.

Literature:
 • Boczkowski & Anderson (toim.) 2017. Remaking the News
 • Bruns 2018. Gatewatching and News Curation. Journalism, Social Media, and the Public Sphere
 • Deuze & Prenger (toim.) 2019. Making Media. Production, Practices, and Professions
 • Fuchs 2017 (2. uud. painos) Social Media. A Critical Introduction
 • Hanitzsch, Hanusch, Ramaprasad, de Beer (toim.) 2019. Worlds of Journalism. Journalistic Cultures Around the Globe
 • Malmelin & Villi (toim.) 2015. Mediajohtaminen – näkökulmia uudistuvaan media-alaan
 • Nordenstreng & Nieminen (toim.) 2017. Suomen mediamaisema
 • Zelizer 2017. What Journalism Could Be

Teaching