VIJP1002 Communication in Organizations (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Coordinating organisation:
Department of Language and Communication Studies, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla perehdytään organisaatioviestinnän keskeisiin käsitteisiin ja näkökulmiin. Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin yhteistyötapoihin ja -rakenteisiin, kuten ryhmiin, tiimeihin ja verkostoihin, sekä tarkastellaan vuorovaikutusosaamisen merkitystä työelämässä. Lisäksi opintojaksolla käsitellään viestinnän ja journalismin digitalisoituvia työympäristöjä.


Learning outcomes

Opiskelija

  • tuntee organisaatioviestinnän keskeisimmät käsitteet ja näkökulmat
  • ymmärtää työelämän erilaisia yhteistyötapoja ja -rakenteita, kuten ryhmiä, tiimejä ja verkostoja
  • arvostaa vuorovaikutusosaamisen merkitystä työelämässä
  • ymmärtää digitalisoituvia työympäristöjä viestinnän ja journalismin kannalta.

Study materials

Galanes & Adams sekä toinen seuraavista

McDonald & Mitra (toim.) 2019. Movements in organizational communication research. Current issues and future directions tai Nicotera, A. M. (toim.) 2020. Origins and traditions of organizational communication.

Literature

  • Galanes & Adams 2013 Effective group discussion, theory and practice (12. tai uudempi painos)
  • McDonald & Mitra (toim.) 2019. Movements in organizational communication research. Current issues and future directions.
  • Nicotera, A. M. (toim.) 2020. Origins and traditions of organizational communication.

Completion methods

Method 1

Description:
Suositus ajoituksesta 1. vuosi viestinnän ja journalistiikan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille
Evaluation criteria:
Oppimistehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Oppimistehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot, ryhmätyöskentely ja oppimistehtävät.

Study materials:

Galanes & Adamsin teoksen lisäksi valitaan joko McDonald & Mitra tai Nicoteran teos.

Literature:
  • Galanes & Adams 2013 Effective group discussion, theory and practice (12. tai uudempi painos)
  • McDonald & Mitra (toim.) 2019. Movements in organizational communication research. Current issues and future directions.
  • Nicotera, A. M. (toim.) 2020. Origins and traditions of organizational communication.

Teaching