RKMPER Study Module in Language and Culture of the French-speaking Countries (25+ cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies, Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Ranskankielisten maiden kieli ja kulttuuri -opintokokonaisuus on tarkoitettu vapaaksi sivuaineeksi kaikkien tiedekuntien opiskelijoille ja se on suunnattu kaikille niille, jotka opinnoissaan tai työelämässä tarvitsevat ranskan kielen taitoa ja ranskankielisten maiden yhteiskuntaolojen tuntemusta. Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia kommunikoida suullisesti ja kirjallisesti työelämän vaatimissa kielenkäyttötilanteissa ja kansainvälisissä tehtävissä.

Opintokokonaisuus on luonteeltaan tieteidenvälinen. Siihen kuuluu: 1) kieliopinnot, joiden osuus tulee olla vähintään 10 op, 2) kulttuuri- ja yhteiskuntaopinnot, joiden painopistealueet opiskelija voi itse valita.

Opintokokonaisuuden suunnittelusta ja koordinoinnista vastaa Monikielisen akateemisen viestinnän keskus (Movi). Opetusta antaa sekä Movi että Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen romaanisen filologian oppiaine yhdessä eurooppalaisten Erasmus-kumppaneiden kanssa. Oppiaineena romaaninen filologia on tieteellisesti vastuussa opintokokonaisuudesta. Valmiin opintokokonaisuuden rekisteröi Movi.

HUOM ! Samaa kurssisuoritusta ei voida laskea ja osaksi tiedekuntien pakollisia tai vapaavalintaisia kieliopintoja ja osaksi opintokokonaisuutta. Monissa tiedekunnissa opintokokonaisuus voi korvata pakolliset 2. vieraan kielen opinnot.

Learning outcomes

Ranskankielisten maiden kieli ja kulttuuri -opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
- osaa kommunikoida sujuvasti suullisesti ja kirjallisesti ranskan kielellä
- tuntee ranskankielistä yhteiskuntaa ja kulttuuri-ilmiöitä
- omaa valmiudet soveltaa tietojaan ja taitojaan työelämän vaatimissa kommunikointitilanteissa, opiskelun ja vapaa-ajan kielenkäyttötilanteissa sekä kansainvälisissä tehtävissä

Description of prerequisites

Opintojen aloittaminen edellyttää ranskan kielen lukion oppimäärän hallintaa tai yliopiston Movin ranskan kielen kurssien 3-4 suorittamista. Valmennuskurssi (3 op) opintojen alussa on tarkoitettu kielen perustaitojen kertaamiseen ja kehittämiseen.

Additional information

Lisätietoja Teija Natri, Movi (teija.natri@jyu.fi)

Structure

Select min. 25 cr