RFIP036 French Culture (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
French
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Luentosarja, jolla tutustutaan ranskalaiseen nyky-yhteiskuntaan, maantieteeseen, kulttuuriin ja taide-elämään sekä poliittiseen ja sosiaaliseen elämään ja historiaan.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, esitelmän pitäminen ja tentti tai kirjatentti. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee käsitteen kulttuuri erilaiset merkitykset ja ulottuvuudet

  • hallitsee perustiedot Ranska ja sen yhteiskunnasta

  • osaa vertailla niitä suomalaiseen yhteiskuntaan eri näkökulmista, tunnistaa eroja ja yhtäläisyyksiä

  • on kehittänyt esiintymis- ja vuorovaikutustaitojaan

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • kyky tarkkailla kulttuurieroja avoimesti ja rakentavasti

  • kriittinen medialukutaito

  • kyky informaatiotulvassa työskentelyyn

  • joustavuus ja sopeutuvuus 

Study materials

Opettajan tuottama oppimateriaali. Myös kurssikirjallisuus opettajan ohjeiden mukaan.

Completion methods

Method 1

Description:
Suoritus kontaktiopetuksena.
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, esitelmä sekä tentti.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Kirjatenttisuoritus.
Evaluation criteria:
Kirjatentti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
French

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
French

Teaching