RFIP031 Literature I (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
French
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssilla tutustutaan 1900-luvun ranskalaisiin kaunokirjallisiin teoksiin ja perehdytään kirjallisuusanalyysiin käytännön harjoitusten avulla.  

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitukset ja tentti tai kirjatentti. 


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on perehtynyt 1900-luvun ranskalaiseen kirjallisuuteen sekä kirjallisuusanalyysin metodeihin.

  • kykenee tunnistamaan ja analysoimaan ranskalaisia kulttuuriviitteitä. 

  • on harjoittanut työelämässä tarvittavia taitoja, kuten joustavuutta ja sopeutuvuutta, ongelmanratkaisutaitoja sekä kykyä tarkkailla kulttuurieroja avoimesti ja rakentavasti


Study materials

Opettajan ohjeiden mukaan.

Literature

  • ZANOTTI-REBELLATO et al., Nouvelles du XXe. Siècle, (classiques Hatier, 2006) opettajan ohjeiden mukaan.
  • ETERSTEIN, La littérature française de A à Z (Éditions Hatier 2011) opettajan ohjeiden mukaan.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen, harjoitukset ja tentti.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Kirjatentti
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
French

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
French

Teaching